Regulamin

1
Wstęp
Regulamin serwisu internetowego www.foto4u.pl określa warunki korzystania z serwisu przez użytkowników, sposoby płatności, realizacji zamówień, dostaw produktów i usług, prawa Klienta do anulowania zamówień, odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.

2
Zasady funkcjonowania serwisu
Serwis internetowy www.foto4u.pl obsługiwany jest przez firmę Foto Print, będącą jego właścicielem:

Foto Print
31-232 Kraków
ul. Szafirowa 8
NIP 676-101-36-86
REGON 350777364

Foto Print wykonuje wszelkie czynności związane z realizacją usług objętych regulaminem. Usługi fotograficzne realizowane są przez laboratorium Foto Print zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej www.foto4u.pl. Usługi obejmują: wykonywanie zdjęć na papierze fotograficznym firmy Fujifilm, Kodak lub papierze fotograficznym innej firmy, o tożsamej jakości dla usług Standard lub Premium, drukowanie zdjęć w formatach XXL, oraz wykonywanie foto prezentów i fotoobrazów i in. Usługi serwisu www.foto4u.pl polegają na przyjmowaniu od użytkowników, za pośrednictwem serwisu internetowego, graficznych plików zdjęciowych celem wykonania usług, wg specyfikacji określonej przez Użytkownika i przekazaniu zamówień do wybranego Paczkomatu InPost lub dostarczeniu ich za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Usługi serwisu www.foto4u.pl mają charakter odpłatny.
3
Użytkownik
Użytkownikiem serwisu internetowego www.foto4u.pl jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która zarejestrowała się jako Użytkownik systemu. Zarejestrowanie się w serwisie internetowym www.foto4u.pl oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu - szczegóły postępowania opisano w Polityce Prywatności poniżej.
4
Składanie zamówień
Serwis www.foto4u.pl umożliwia zamawianie wywoływania zdjęć, drukowania FotoPrezentów, FotoKalendarzy, Zdjęć XXL i FotoObrazów, określonych w ofercie umieszczonej na stronach internetowych serwisu.

Zlecenie wykonania usługi należy złożyć w następujący sposób:
 • Zarejestrować się na stronie internetowej www.foto4u.pl przy użyciu adresu e-maila i hasła.
 • Po otrzymaniu, na podany przy rejestracji adres e-mail, linku aktywacyjnego dokonać aktywacji konta klikając na otrzymany link.
 • Następnie należy zalogować się oraz utworzyć na swoim koncie tzw. Album, do którego należy przesłać pliki graficzne, które planuje się zamówić w postaci zdjęć, foto prezentów, kalendarzy formatów XXL i in.
 • Po otrzymaniu komunikatu o poprawnym przesłaniu zdjęć do albumu (na serwer) należy stworzyć z nich zamówienie według kolejnych kroków podanych na stronie serwisu.
 • Pliki cyfrowe przesłane do laboratorium powinny być przygotowane w odpowiednich proporcjach boków dla danego formatu zdjęcia (uniknięcie "obciętych głów"). Szczegółowych informacji prosimy szukać na stronie www.foto4u.pl/pomoc
 • Zdjęcia i inne usługi wykonywane są wyłącznie z plików zapisanych w formacie JPG.
 • Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie generowane przez serwis www.foto4u.pl i wysyłane na adres e-mail Zleceniodawcy. 
Przesłane przez Klienta pliki ze zdjęciami są przechowywane na serwerze przez 7 dni od dnia ostatniego logowania na dane konto. Po 7 dniach lub po złożeniu zamówienia na odbitki, pliki te są kasowane z serwera Foto4U.
5
Terminy i warunki realizacji zamówień
Terminy realizacji poszczególnych usług podane są na stronie www.foto4u.pl/terminy-realizacji. Termin realizacji usługi łączonej, o różnych terminach realizacji, jest równy terminowi najdłuższemu. W okresie trwania promocji na usługi serwisu termin ich realizacji może ulegać wydłużeniu.

Po złożeniu zamówienia, zdjęcia które zostały wybrane do wykonania odbitek, przestają być widoczne w Albumie na koncie Użytkownika. Zdjęcia te zostają automatycznie usunięte, natomiast zdjęcia, które nie zostały dodane do zamówienia odbitek będą nadal dostępne dla Użytkownika i zostaną skasowane z Albumu Użytkownika dopiero po 14 dniach.

Użytkownik zlecający wykonanie usługi jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do wykonania usługi. Laboratorium nie ingeruje w przesłane pliki cyfrowe, chyba że użytkownik zamówi, jako opcję dodatkową, tzw. Ręczną Korekcję Zdjęć, która opisana jest tutaj.
6
Warunki dostawy
Zamówione usługi i towary wysyłane są przesyłką kurierską UPS bądź GLS pod wskazany przez Zamawiającego adres. Mogą być też dostarczone do wybranego Paczkomatu InPost. Koszty dostawy, doliczone do wartości zamówienia, pokrywane są przez Zamawiającego. Sposób dostawy Zamawiający wybiera przy składaniu zamówienia.
7
Formy płatności
Dostępne są następujące formy płatności:
 • Przelewem tradycyjnym.
 • Płatnością elektroniczną eCard - przelewem natychmiastowym lub kartą płatniczą.
8
Cennik
Zamówienia realizowane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostępnymi na stronach internetowych serwisu www.foto4u.pl.
W przypadku zamówień odbieranych w Punkcie Odbioru Użytkownik płaci za wykonanie usługi oraz za transfer do Punktu Odbioru. Jeśli zamówienie jest wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera UPS bądź kuriera DPD na adres podany przez Użytkownika, to całkowita cena usługi składa się z opłaty za usługę i za przesyłkę.
9
Odstąpienie od umowy i zwroty

Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia anulować zamówienie, jeśli realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, wysyłając e-mail na adres anulowanie@foto4u.pl za potwierdzeniem odbioru, z informacją zawierającą numer zamówienia, które ma zostać anulowane. Może to zrobić także telefonicznie (600 089 340 pn-pt 8:00-17:00). Po w/w czasie anulowanie zamówienia jest niemożliwe z uwagi na charakter świadczonej usługi.

Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokona czynności w celu, który nie jest w przeważającym stopniu związany z jego działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w serwisie www.foto4u.pl w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) w przypadku:

- umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, formatów XXL, Foto Prezentów, Kalendarzy itp. na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Konsumenta, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Konsumenta itp.)

- umowy o świadczeniu usług, jeżeli firma Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: reklamacje@foto4u.pl bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.

Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwrot przez Sprzedawcę należnych Konsumentowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.

10
Gwarancje i reklamacje

Produkty sprzedawane przez serwis foto4u.pl mogą być objęte gwarancją producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek produkty. Klient może skorzystać z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji i reklamować produkt u gwaranta (bezpośrednio lub poprzez pośrednictwo Sprzedawcy).


Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego produktu lub usługi z tytułu rękojmi udzielonej mu przez Sprzedawcę. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z naszym laboratorium telefonicznie (600 089 340 pn-pt 8:00-17:00) lub za pośrednictwem e-mail reklamacje@foto4u.pl bądź listownie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych zdjęć, foto prezentów, kalendarzy itp. na własny koszt przesyłką pocztową na adres naszej siedziby, wraz z dowodem zakupu, lub bezpłatnie poprzez Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostało uprzednio odebrane. W przypadku wysłania przesyłki reklamacyjnej jakąkolwiek inną drogą, np. przesyłką kurierską, zwracany jest wyłącznie koszt, na jaki opiewałaby w takim przypadku przesyłka pocztowa. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy reklamowane zamówienie było dostarczone przesyłką pocztową, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik.

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Produktu z umową, zawiadomi foto4u.pl o stwierdzonej niezgodności. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia.

W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, bądź istnieje podejrzenie, że zawiera uszkodzone produkty (np. rozbity foto kubek) należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera, sporządzić protokół szkody, nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

11
Prawa autorskie
Sprzedawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Zamawiającego. Sprzedawca przyjmuje, że Zamawiający posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Jest on zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z dochodzeniem prawnym.
12
Wyłączenia
Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za:
 • obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,
 • przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii,
 • treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami.
Z powyższych powodów serwis foto4u.pl może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść zamówienia. Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Użytkownika, jako niepodlegającego realizacji.
13
Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Rafał Ziomek, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Foto Print Rafał Ziomek.
    adres: ulica Szafirowa 8, 31-232 Kraków
    telefon: 600 089 340
    e-mail: biuro@foto4u.pl

2. Dane osobowe pozyskujemy podczas rejestracji Klienta w serwisie www.foto4u.pl Klient podaje nam swoje dane w celu realizacji zamówienia oraz, jeśli tak zdecyduje, wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie w celu otrzymywania powiadomień o Promocjach i Produktach Foto4u zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu i polityki prywatności. Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem niezbędnym dla realizacji zamówienia.

3. Dane osobowe pozyskujemy także z innych źródeł zgodnie z prawem. W każdym przypadku rzetelnie weryfikujemy, czy mamy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

4. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami „RODO” - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Dane osobowe przekazywane są poniższym firmom, w związku z realizacją dokonanych przez klienta zamówień lub wydaniem przez Klienta zgody na otrzymywanie powiadomień.
a) firmom przewozowym, m.in. firmom kurierskim i Poczcie Polskiej w celu dostawy zamówienia pod adres wskazany przez Klienta (realizacja zamówień),
b) firmom, które świadczą dla naszej firmy usługi dostarczenia i utrzymania oprogramowania m.in. bazodanowego, dzięki któremu mogą funkcjonować nasze serwisy oraz wysyłane są powiadomienia do klientów (realizacja zamówień i wysyłanie powiadomień),
c) podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności online w przypadku realizacji transakcji płatniczych takimi metodami np. eCard (realizacja zamówień),
d) firmom zbierającym opinie o produktach oraz o sklepach, jeśli Klient zechce podzielić się o nas swoją opinią i wyrazi odrębną zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych tj. Imienia lub Nicku oraz adresu e-mail,
e) biuru rachunkowemu, które obsługuje kompleksowo naszą księgowość, a więc także faktury sprzedażowe wystawiana dla Klientów z tytułu realizacji zamówień (realizacja zamówień).
Nie sprzedajemy danych osobowych Klientów, ani też nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom.

6. Dane osobowe Klienta przechowywane i przetwarzane są przez nas przez okres zależny od celu ich przetwarzania:
a) w przypadku rejestracji w naszym serwisie – przez okres w jakim Klient jest zarejestrowany, czyli do żądania ich usunięcia, po tym okresie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, jednak nie dłużej niż 10 lat,
b) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień – przez okres do czasu odwołania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania powiadomień, po tym okresie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, jednak nie dłużej niż 10 lat,
c) w przypadku dokonania zakupu przez Klienta – przez okres realizacji umowy sprzedaży, po tym okresie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane jedynie w celach związanych z rachunkowością, jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wszelkie operacje, transakcje, postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

7. W związku z powierzonymi nam danymi osobowymi oraz ich przetwarzaniem przez administratora danych Klient ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) poprawiania swoich danych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) żądania usunięcia swoich danych,
e) przenoszenia swoich danych do innego administratora danych.

8. Klient ma prawo również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w określonym celu, np. w realizowanym celu - otrzymywanie powiadomień. Może to zrobić logując się na swoim koncie i w zakładce Edycji danych użytkownika odwołać określone zgody uprzednio udzielone.
Sprzeciw można również zgłosić, pisząc do nas e-mail na adres biuro@foto4u.pl lub pisząc list na adres: Foto4u, ul. Szafirowa 8, 31-232 Kraków.

9. Jeśli Klient uzna, że w jakikolwiek sposób reguły przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone, to przysługuje mu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzorczego i opisać w niej jakie działania uznaje się za naruszające prawa lub wolności.

14
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sprzedawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Trwa przeliczanie zamówienia...

Loading
Cennik
Odbitki, Zdjęcia XXL,
FotoObrazy, FotoPrezenty,
Kalendarze...
Punkty Odbioru
Jedynie u nas tysiące
Punktów Odbioru w całej Polsce.
Wywoływanie zdjęć
Foto4u.pl to wywołanie odbitek ze zdjęć najtaniej w Internecie.
Promocje
Teraz odbitki zamówisz taniej do
Firma Foto4u wykona dla Ciebie najlepsze odbitki zdjęć online, Foto Prezenty, FotoPlakaty, FotoObrazy na płótnie, FotoObrazy na płótnie w ramach, Zdjęcia w ramach, Zdjęcia na Szkle Akrylowym, Zdjęcia na Piance PVC, Zdjęcia na Alu Dibond, Zdjęcia na biurko na akrylu. Zamówione przez Internet produkty dostarczamy w 24h do kilku tysięcy Punktów Odbioru w Polsce, m.in:
Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Szczecin.
Dążymy do tego aby wykonywane przez nas fotousługi były w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
Wywołanie zdjęć odbywa się z wykorzystaniem materiałów firmy Fujifilm.
Copyright © 2009-2024 Foto4u. All rights reserved.